Oferta

W OpinMed Opinie Medyczne analizujemy, weryfikujemy i sporządzamy profesjonalne opinie medyczne w zakresie prawidłowości leczenia oraz błędów medycznych u dorosłych i dzieci.

Opinie medyczne, jakie sporządzamy oceniają:

 

- kwalifikację prawną obrażeń ciała na podstawie dokumentacji medycznej i akt sprawy,

- zakres narażenia na uszczerbek na zdrowiu, utratę życia

- stopień uszkodzenia ciała,

- zdolność do uczestniczenia w rozprawach, czynnościach procesowych,

- możliwości zastosowania środków zapobiegawczych.

 

Opinie medyczne przygotuje nasz zespół złożony z biegłych sądowych i lekarzy specjalistów.

 

Eksperci wydający opinie błędów lekarskich posiadają wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu dla Policji, Sądów i Prokuratury.